Uvod

Rang-ljestvica klase RG65 Hrvatskog jedriličarskog saveza određuje kvalitetu hrvatskih jedriličara u klasi RG65 uzimajući u obzir rezultate zadnjih 8 održanih regata, a izdaje se nakon svake regate klase RG65 održanoj u Hrvatskoj. Na ljestvici mogu biti rangirani samo jedriličari verificirani pri Hrvatskom jedriličarskom savezu. Prema RG65 rang-ljestvici određuje se sastav reprezentacije Hrvatske za sudjelovanje na svim regatama na kojima sudjeluje reprezentacija.
1. Bodovne regate

Za rang - ljestvicu klase RG65 boduje se 8 (osam) zadnjih regata održanih u Hrvatskoj od dana izdavanja ljestvice.
 

2. Sustav bodovanja

2.1 Za bodovne regate primijenit će se slijedeći sustav bodovanja:

Bodovi za rang-ljestvicu osvajaju se temeljem rezultata na svakoj bodovnoj regati kako slijedi:

Rang = 100 + (300 * LOG (N) – 200 * LOG (M))

N – broj jedrilica na regati
M – mjesto osvojeno na regati

Tako proračunati bodovi zaokružuju se na najbliži cijeli broj (0.5 na više).

2.2 Za natjecatelje koji su odjedrili 6 ili više bodovnih regata boduje se 5 najboljih regata, a za natjecatelje koji su odjedrili 5 ili manje regata boduju se sve regate, a ukupni bodovi za rang-ljestvicu jednaki su zbroju bodova bodovnih regata.

2.3 U slučaju jednakog broja bodova dvije ili više natjecatelja bolji je natjecatelj koji ima bolji najbolji rezultat prema 2.1 na nekoj od  bodovnih regata. Ako izjednačenost ostaje, uzima se slijedeći najbolji rezultat itd. Ako izjednačenost i dalje ostaje izjednačeni natjecatelji dijele mjesto.