Jednostavni Sustav natjecanja u plovovima je dostupan i u PDF formatu.

 


 

1. OPĆENITO

1.1 Regata se sastoji od kvalifikacijskih i finalnih natjecanja (jedrenja).

1.2 Kvalifikacijska natjecanja (jedrenja) (osim prvog) sastoje se od plovova u kojima su jedrilice različite kvalitete temeljem rezultata iz prethodnog natjecanja (jedrenja). U finalnim natjecanjima (jedrenjima), jedrilice su svrstane u plovovima prema kvaliteti temeljem ukupnih rezultata nakon kvalifikacija. Jedrilice s najboljim bodovima su u plovu A (zlatni), te ih slijedi plov B (srebrni), plov C (brončani) itd... Do kraja natjecanja jedrilice ostaju u tim plovovima.

1.3 Broj kvalifikacijskih i finalnih natjecanja (jedrenja) mora se odrediti u Uputama za jedrenje.


2. BROJ I VELIČINA PLOVOVA

2.1 Broj plovova mora biti što je moguće manji.

2.2 Broj jedrilica u svakom plovu mora biti približno jednak. Prva sljedeća jedrilica ide u plov A, sljedeća u plov B itd …


3. KVALIFIKACIJE

3.1 Za prvo kvalifikacijsko natjecanje (jedrenje) jedrilice se moraju svrstati u plovove temeljem odgovarajuće rang-ljestvice. Za jedrilice koji nisu na rang-ljestvici, lista se može nadopuniti kako slijedi: Jedrilice se sortiraju prema njihovim oznakama države, a unutar njih prema broju na jedru. Jedrilicama u tako formiranoj ukupnoj listi dodijele se plovovi kako slijedi: A, B, C, D, A, B, C, D …..

3.2 Sastav plovova za druga i sljedeća kvalifikacijska natjecanja (jedrenja) mora se odrediti temeljem rezultat prethodnog natjecanja (jedrenja) prema tablici u nastavku gdje slovo označava prethodni plov, a broj mjesto u tom plovu.

2 plova
Plov A Plov B
A1 B1
B2 A2
A3 B3
B4 A4
A5 B5
B6 A6
A7 B7
B8 A8
A9 B9
B10 A10
A11 B11
B12 A12
A13 B13
B14 A14
A15 B15
   

 

3 plova
Plov A Plov B Plov C
A1 B1 C1
B2 C2 A2
C3 A3 B3
A4 B4 C4
B5 C5 A5
C6 A6 B6
A7 B7 C7
B8 C8 A8
C9 A9 B9
A10 B10 C10
B11 C11 A11
C12 A12 B12
A13 B13 C13
B14 C14 A14
C15 A15 B15
     

 

4 plova
Plov A Plov B Plov C Plov D
A1 B1 C1 D1
B2 C2 D2 A2
C3 D3 A3 B3
D4 A4 B4 C4
A5 B5 C5 D5
B6 C6 D6 A6
C7 D7 A7 B7
D8 A8 B8 C8
A9 B9 C9 D9
B10 C10 D10 A10
C11 D11 A11 B11
D12 A12 B12 C12
A13 B13 C13 D13
B14 C14 D14 A14
C15 D15 A15 B15
       

 

Isto načelo se koristi za više plovova ili više jedrilica u plovu.


4. FINALNA NATJECANJA JEDRENJA

Nakon svih kvalifikacijskih natjecanja (jedrenja), privremeni ukupni rezultati odredit će sastav plovova za finalne natjecanja (jedrenja).
Primjer: Na regati s 53 jedrilice, plovovi će imati sljedeći broj jedrilica 14(A), 13(B), 13(C), 13(D). Nakon kvalifikacijskih natjecanja (jedrenja), jedrilice plasirane od 1 – 14. mjesta će nastaviti u finalnom plovu A, one plasirane od 15 – 27. mjesta u finalnom plovu B, one plasirane od 28 – 40. mjesta u finalnom plovu C i one plasirane od 41 – 53. mjesta u finalnom plovu D. Time će se u finalnim natjecanjima (jedrenjima) jedrilice u plovu A natjecati za ukupni poredak od 1 – 14. mjesta, u plovu B za 15 – 27. mjesto, u plovu C za 28 – 40. mjesto i u plovu D za 41 – 53. mjesto.

Napomena: Bodovanje je isto u svim plovovima. To znači da jedrilica u finalnom plovu B može imati bolje ukupne bodove od neke jedrilice u finalnom plovu B, ali kao što je gore navedeno jedrilica u finalnom plovu B ne može biti plasirana bolje od ukupno 15. mjesta.


5. BODOVANJE

5.1 Sustav niskih bodova prema Dodatku A RRS-a primjenjivat će se na sve plovove (kvalifikacijske i finalne) uz dopune određene u 5.2 i 5.3.

5.2 Jedrilice zabilježene s DNF, RAF, OCS, DNS, DNC, BFD, DSQ, DNE ili DGM u kvalifikacijskim natjecanjima (jedrenjima) moraju se svsrtati tim redoslijedom na kraj njihovog plova. Ako više jedrilica ima isto mjesto ili iste bodove, osim kako je gore navedeno, moraju se svrstati abecednim redom nacionalnih oznaka i redoslijedom broja na jedru.

5.3 Ukupni bodovi svake jedrilice bit će zbroj svih njezinih bodova u kvalifikacijskim i finalnim natjecanjima (jedrenjima) uz odbacivanja najslabijih rezultata kako slijedi:

Nakon 4 natjecanja (jedrenja) 1 odbacivanje
Nakon 8 natjecanja (jedrenja) 2 odbacivanje
Nakon 16 natjecanja (jedrenja) 3 odbacivanje
Nakon 24 natjecanja (jedrenja) 4 odbacivanje

itd. svakih 8 sljedećih dovršenih natjecanja (jedrenja).