Naputak o Oglasu regate dostupan je i u Word formatu.

 


 

 

HRVATSKI JEDRILIČARSKI SAVEZ
UDRUŽENJE KLASE RU JEDRILICA

 Naputak o Oglasu regate

 

[U naslovu unijeti puno ime regate, mjesto održavanja i datume, uključujući od premjeravanja do zadnjeg dana natjecanja i podjele nagrada].

 

1. Organizator

[unijeti ime regate] organizira [unijeti organizatora] u nadležnosti Hrvatskog udruženja klase RU jedrilica i Hrvatskog jedriličarskog saveza.

 

2. Pravila

Regata će se voditi prema pravilima kako se definirana u Regatnim pravilima. Regata se boduje za [unijeti Hrvatsku rang-ljestvicu klase One Metre i Hrvatski kup klase One Metre, ako se primjenjuje].

 

3. Reklamiranje

Primjenjivat će se ISAF Kodeks reklamiranja. Reklamiranje natjecatelja i jedrilica bit će bez ograničenja. Reklamiranje regate koje zahtjeva organizator bit će [unijeti zahtjeve za reklamiranje prema ISAF Kodeksu reklamiranja]

Napomena: Koristiti samo ako organizator zahtjeva reklamiranje

 

4. Pravo sudjelovanja

4.1 Regata je otvorena za sve natjecatelje s valjanom svjedodžbom premjeravanja, verificiranim pri svojim nacionalnim svaezima i članovima svojih nacionalnih udruženja klasa.

4.2 Broj natjecatelja je ograničen na [unijeti broj] koji će biti podjeljeni u [unijeti broj] plovova. Ako se prijavi više od [unijeti broj] natjecatelja prijave će se prihvattiti redoslijedom primitka. Da bi se smatrao prijavljenim svaki natjecatelj mora poslati svoju prijavu i uplatiti kompletan iznos startnine.

Napomena: 4.2 dodati samo ako se želi ograničiti broj prijava

 

5. Prijave

Prijave se mogu dostaviti na:

[unijeti organizatora]

[unijeti adresu]

[unijeti broj telefona]

[unijeti broj faxa]

[unijeti e-mail]

[unijeti web adresu, ako postoji]

Startnina iznosi [unijeti iznos] kn po natjecatelju i mora biti uplaćena najkasnije do [unijeti datum] na žiro račun [unijeti broj žiro-računa] ili plaćena u gotovini pri registraciji.

 

6. Registracija

Jedrilice sa svojim valjanim svjedodžbama premjeravanja moraju se registrirati do [unijeti datum] u [unijeti vrijeme]. Regatni odbor može produljiti vrijeme za registraciju i premjeravanje na regatu, ako za to postoji valjani razlog.

 

7. Program 

[unijeti dan],  [unijeti datum i vrijeme] – premjeravanje

[unijeti dan] [unijeti datum i vrijeme] – natjecanja

[unijeti dan],  [unijeti datum i vrijeme] – natjecanja

[unijeti dan],  [unijeti datum i vrijeme] - predviđeno vrijeme za završetak natjecanja

[unijeti dan],  [unijeti datum i vrijeme] - podjela nagrada

Napomena: Ovo je samo primjer. Prilagoditi prema potrebi.

 

8. Premjeravanja

Predviđeno je da sve jedrilice prođu premjeravanje na regati u [unijeti dan], [unijeti datum]. Neovisno o tome regatni odbor može u svakom trenutko provjeriti udovoljavanje jedrilica pravilima klase. Provjeravanje jedrilica po slučajnom izboru može se provoditi tijekom regate.

 

9. Područje jedrenja

Regata će se jedriti u [unijeti opis područja jedrenja].

 

10. Bodovanje

Primjenit će se Sustav niskih bodova prema pravilu A4, odnosno Jednostavni sustav natjecanja u plovovima (SHRS) ako prijavljeni broj jedrilica zahtjeva podjelu u plovove.

 

11. Žalbe

Pravo na žalbu je osporeno prema pravilu 70.4(a) RRS-a.

 

12. Frekvencije

Natjecatelji koji ne koriste uređaje na 2.4 GHz moraju imati mogućnost korištenja najmanje dvije frekvencije.

 

13. Nagrade

Nagradit će se [unijeti nagrađene i nagrade].

 

14. Medijska prava 

Natjecatelji, vlasnici jedrilica i njihovi gosti daju organizatoru sva prava korištenja fotografija i video zapisa osoba i jedrilica tijekom regate u medijima, uključujući reklame, press materijale za bilo koje druge promidžbene aktivnosti ili press obavijesti.

 

15. Odgovornost

Svi koji sudjeluju na ovom prvenstvu čine to na svoj rizik i odgovornost. Organizator i bilo koja druga stranka uključena u organizaciju regate otklanjanju bilo koju i svaku odgovornost u bilo kojem obliku za gubitak, štetu, povredu ili neugodnost koja može nastati osobama ili stvarima, na kopnu i na moru kao posljedica sudjelovanja na prvenstvu pokrivenom ovim Oglasom regate.

Na natjecateljima je cijelo vrijeme odgovornost za sigurnost njihovih jedrilica i njih samih uključujući odluku o sudjelovanju ili nastavku. Prijavom za regatu natjecatelji prihvaćaju ove uvjete. Natjecateljima se savjetuje privatno osiguranje koje pokriva javnu odgovornost i moguće ozljede u državi održavanja prvenstva